Willson & BrownWillson & Brown
  • 0

By Admin

Uzyskując odznakę GOLD, nasza organizacja znalazła się w pierwszej piątce spośród 90 000 ocenianych firm.

Najnowsze wyniki plasują nas w ścisłej czołówce 8% firm poddanych audytowi i ponad 20 punktów powyżej średniej dla naszej branży.

Array Global i Array EMEA otrzymały złotą odznakę od EcoVadis, uznanej na całym świecie agencji ratingowej zajmującej się oceną firm w zakresie efektywności działań podejmowanych w ramach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej.

Rating EcoVadis zapewnia niezależną ocenę wydajności systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem w danej firmie. Opiera się na międzynarodowych standardach, takich jak ISO26000, SA 8000 oraz Międzynarodowa Organizacja Pracy i mierzy 21 kryteriów społecznej odpowiedzialności biznesu, które obejmują cztery kluczowe obszary: Środowisko, Praca i prawa człowieka, Etyka oraz Zrównoważone zamówienia.

Celem Array jest kształtowanie mniej obciążającego dla środowiska świata handlu detalicznego. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie merchandisingu sklepowego, a zrównoważony rozwój jest podstawą naszej strategii i modelu biznesowego. Uznanie EcoVadis GOLD plasuje nas wśród liderów branży i jest świadectwem ciężkiej pracy i poświęcenia w realizacji naszych celów oraz pomocy naszym klientom w wypełnianiu ich zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju

Steve Kremser, Chief Executive Officer

 

Admin
About Admin
ZŁOTO dla Array | Willson & Brown w rankingu EcoVadis 2022