Willson & BrownWillson & Brown

Dotacje z Unii Europejskiej

Firma WILLSON & BROWN Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Programu Re-Open UK „Wprowadzenie nowej oferty produktowej na rynek brytyjski w celu odpowiedzi na negatywne skutki Brexitu.”

Planowane efekty:

  • rozszerzenia oferty Wnioskodawcy na terenie Zjednoczonego Królestwa o nowe produkty;
  • poszerzenie rynku zbytu i wejście z ofertą do innych sektorów branżowych na rynku brytyjskim.

Wartość ogółem projektu 194 197,98 EUR z tego wkład Funduszy Europejskich 165 068,23 EUR.