Willson & BrownWillson & Brown
  • 0

By Admin

Globalna organizacja non-profit CDP (Carbon Disclosure Project) co roku poddaje ocenie wyniki organizacji w zakresie wpływu ich działalności na środowisko. W tym roku spółka Array uzyskała w rankingu organizacji ocenę A-  za transparentność w zakresie działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu.

Najnowsze wyniki przewyższają średnią dla naszej branży i plasują nas w ścisłej czołówce 20% najlepszych firm spośród niemal 15 000 poddanych audytowi organizacji.

Wszyscy pracownicy Array odgrywają ważną rolę w promowaniu zrównoważonej działalności operacyjnej naszej spółki. To wyróżnienie, oparte na najlepszych praktykach z poprzednich lat, jest dla nas ogromnym powodem do dumy i gwarancją skuteczności inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego podjętych w celu ograniczenia wpływu środowiskowego i operacyjnego we wszystkich obszarach naszej organizacji.

 

Admin
About Admin
Array | Willson & Brown liderem w rankingu CDP już czwarty rok z rzędu!