Willson & BrownWillson & Brown
  • 0

By Admin

Firma Willson & Brown jest aktywnie zaangażowana w działania CSR, konsekwentnie udoskonala wewnętrzne procedury i buduje sieć swoich dostawców zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.
W tym celu W&B współpracuje z organizacją audytującą EcoVadis. W najnowszej ocenie firma po raz kolejny uzyskała wysoki wynik 61 punktów, co plasuje W&B w 30% najlepiej ocenianych przedsiębiorstw, przy średniej 42 punktów dla sektora producentów POS. W cyklicznych audytach ocenie podlegają cztery obszary działalności firmy: Fair Business Practices, HR & Labor Practices, Environment i Sustainable Procurement.

Admin
About Admin
Willson & Brown po raz kolejny zdobywa wyróżnienie EcoVadis Silver Rating