Willson & BrownWillson & Brown
  • 0

By Admin

Z przyjemnością informujemy, że nasz program Empowering Responsibility at Array (ERA) otrzymał prestiżową akredytację Point-of-Purchase Advertising International/POPAI Sustainability Standard (PSS).

Otrzymanie akredytacji POPAI Sustainability Standard (PSS) wymaga od organizacji lepszego zrozumienia praktyk i określenia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju dla całego łańcucha dostaw. Obowiązujące standardy współpracy na poziomie klient/dostawca są weryfikowane w taki sposób, aby organizacja samodzielnie wypracowała zestaw rozwiązań i samoregulacji w celu racjonalizacji wpływu na środowisko. Wszystko po to, aby zagwarantować, że nasze „zielone” działania spełnią rosnące oczekiwania klientów.

Po dogłębnej i kompleksowej analizie naszego programu ERA, ocenie PSS poddanych zostało 7 kluczowych obszarów: oświadczenia i cele korporacyjne; polityka i monitorowanie gospodarki energią i odpadami; zrównoważone praktyki projektowe; zakłady, materiały i procesy; zarządzanie łańcuchem dostaw; logistyka i polityka end-of-life.

Uzyskanie akredytacji gwarantuje, że jako odpowiedzialna organizacja jesteśmy świadomi i zobowiązani do uwzględniania każdego z powyższych aspektów w całym procesie produkcyjnym, począwszy od wyznaczenia celów długo- i krótkoterminowych, aż po zademonstrowanie polityki zrównoważonego rozwoju w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i utylizacji materiałów. Pozwala nam to nie tylko wdrożyć zaplanowane i wymagane procedury, ale również zidentyfikować obszary, w których poprawa jest przepustką do przyszłości opartej na zrównoważonym rozwoju wszystkich obszarów.

Admin
About Admin
Program ERA otrzymał akredytację POPAI Sustainability Standard