Willson & BrownWillson & Brown
  • 0

By Admin

Doskonały wynik najnowszego audytu Smeta (SEDEX Memebers Ethical Trading Audit) po raz kolejny udowadnia, że dbałość o środowisko, pracowników, dostawców i klientów jest jednym z kluczowych elementów działalności Willson & Brown.

Organizacja członkowska Sedex zrzesza 60 000 członków w 180 krajach zapewniając im sieć niezbędnych narzędzi i usług umożliwiających wdrażanie usprawnień w zakresie zrównoważonych praktyk biznesowych i odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw.

Aby to osiągnąć, Sedex stworzył metodologię audytową SMETA, która uwzględnia wszystkie aspekty odpowiedzialnej praktyki biznesowej, w tym prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i etyki biznesu. Willson & Brown przystąpił do rozszerzonej, czterofilarowej wersji audytu, którego celem jest weryfikacja wewnętrznych procedur pod kątem zgodności z obowiązującym prawem, kodeksem ETI (Ethical Trading Initiative) oraz własnymi standardami bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Admin
About Admin
Najnowszy audyt SMETA 4-Pillar