Willson & BrownWillson & Brown

PRIVACY POLICY

  1. Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Willson & Brown sp. z o.o. (Willson & Brown) z siedzibą w Warszawie (02-273), przy ul. Muszkieterów 15c.

Ochrona danych realizowana jest przez Willson & Brown ze szczególną starannością, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO czyli Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą obejmować dane podane przez Państwa jako kontaktowe, takie jak – dla przykładu – imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu lub dane przekazane w dokumencie cv (o ile celem ich podania była aplikacja na oferowane przez Willson & Brown stanowisko pracy).

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w zakresie i w celu:

  • niezbędnym do skorzystania z oferty Willson & Brown i ewentualnego zawarcia umowy na dostarczenie produktów i usług, a następnie w celu realizacji zawartej umowy,
  • utrzymywania relacji biznesowych,
  • marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów trzecich, które dostarczamy,
  • zgodnym z wyrażoną przez Państwa zgodą, przy czym wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dla przykładu w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591),
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji zawartej umowy.

Uwaga: Willson & Brown nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony www.willson-brown.com

Willson & Brown będzie przetwarzać Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to koniecznie dla skorzystania z oferty i ewentualnego zawarcia umowy na dostarczenie produktów i usług oraz gdy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane mogą być udostępnianie innym podmiotom działającym w otoczeniu biznesowym, powiązanym lub współpracującym z Willson & Brown, do celów związanych z realizacją procesów biznesowych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane zostały umowy powierzenia.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panią Mec. Mileną Wilkowską jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@willson-brown.eu

 

  1. Polityka cookies

Na stronie www.willson-brown.com wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer firmy Willson & Brown na komputerze użytkownika. Tę informację serwer firmy Willson & Brown może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze stroną www.willson-brown.com z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Na stronie www.willson-brown.com technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik stron www.willson-brown.com jest zainteresowany. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika.

Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.willson-brown.com oraz do administracji serwerem firmy Willson & Brown.

 

Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie www.willson-brown.com jest regulowana osobnymi postanowieniami.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu – e-mail: admin@willson-brown.com