Willson & BrownWillson & Brown

European Union grants

dla rozwoju Mazowsza

dla_rozwoju_Mazowsza

Umowa nr RPMA.01.05.00-14-233/08-00 na dofinansowanie projektu: „Zakup nowej linii do produkcji płyt z tworzyw sztucznych. Wprowadzenie nowych wyrobów do produkcji w firmie Willson & Brown WB Sp. z o.o. SKA”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 1 „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”. Działania 1.5 „Rozwój Przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu